آزمون – آزمایش قانون قانونی مقام معظم رهبری

آزمون – آزمایش: قانون قانونی مقام معظم رهبری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار بین الملل انتخابات پارلمانی عراق در خارج و رای‌گیری از نیروهای امنیتی این کشور شروع شد

رای گیری از عراقی‌های مقیم خارج راس ساعت هفت صبح به وقت استرالیا از این کشور شروع شد. در حالی که نیروهای مسلح و عنصرهای امنیتی نیز امروز پای صندوق‌های رای رفتند

انتخابات پارلمانی عراق در خارج و رای‌گیری از نیروهای امنیتی این کشور شروع شد

انتخابات پارلمانی عراق در خارج و رای گیری از نیروهای امنیتی این کشور شروع شد

عبارات مهم : صندوق

رای گیری از عراقی های مقیم خارج راس ساعت هفت صبح به وقت استرالیا از این کشور شروع شد. در حالی که نیروهای مسلح و عنصرهای امنیتی نیز امروز پای صندوق های رای رفتند.

به گزارش ایسنا، امروز پنجشنبه رای گیری خاص و رای گیری از افراد مقیم خارج از عراق در قالب انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۱۸ که جهت نخستین بار بعد از شکست داعش در این کشور انجام می گیرد. این دومین انتخابات از وقت خروج آمریکا از عراق در سال ۲۰۱۱ است.

در این راستا روند رای گیری خاص که مشمول بر افراد نیروهای مسلح در تمامی بخش ها می شود در داخل عراق شروع شد. این رای گیری در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود.

انتخابات پارلمانی عراق در خارج و رای‌گیری از نیروهای امنیتی این کشور شروع شد

اولین مراکز اخذ رای در پایتخت بغداد باز شد و حدود ۹۳۵ هزار نیروهای ارتش، پلیس و نیروهای پیشمرگ و بقیه شرکت های امنیتی جهت گزینش نامزدهای خود جهت پارلمان این کشور پای صندوق های رای رفته اند.

این انتخابات همچنین چهارمین انتخابات از وقت براندازی رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ هست. این انتخابات در روز شنبه جهت گزینش اعضای پارلمان در داخل این کشور شروع می شود.

رای گیری از عراقی‌های مقیم خارج راس ساعت هفت صبح به وقت استرالیا از این کشور شروع شد. در حالی که نیروهای مسلح و عنصرهای امنیتی نیز امروز پای صندوق‌های رای رفتند

پارلمان گزینش نخست وزیر و مدیر جمهوری را برعهده دارد.

واژه های کلیدی: صندوق | انتخابات | نیروهای مسلح | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs