آزمون – آزمایش قانون قانونی مقام معظم رهبری

آزمون – آزمایش: قانون قانونی مقام معظم رهبری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی توضیحات توئیتری محمود صادقی راجع به اتهام جاسوسی فعالان محیط زیستی

محمود صادقی در توئیتی توضیح داده که کارشناس وزارت اطلاعات تاکید کرده است فعالان بازداشت شده است محیط زیستی کار جاسوسی انجام نمی داده اند.

توضیحات توئیتری محمود صادقی راجع به اتهام جاسوسی فعالان محیط زیستی

توضیحات توئیتری محمود صادقی راجع به اتهام جاسوسی فعالان محیط زیستی

عبارات مهم : امنیت

محمود صادقی در توئیتی توضیح داده که کارشناس وزارت اطلاعات تاکید کرده است فعالان بازداشت شده است محیط زیستی کار جاسوسی انجام نمی داده اند.

توضیح شبکۀ اجتماعی توییتر محمود صادقی در خصوص جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نکات مهمی داشت. او در این باره نوشته است:

در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کارشناسان ضد جاسوسی واجا در پاسخ به نمایندگان اصولگرا، که از وزیر اطلاعات راجع به علت عدم برخورد با فعالان محیط زیستی سؤال کرده بودند، صریحا مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته اند.

توضیحات توئیتری محمود صادقی راجع به اتهام جاسوسی فعالان محیط زیستی

در جلسه سه شنبه گذشته کمیسیون امنیت ملی، وزیر اطلاعات و کارشناس ضدجاسوسی واجا در پاسخ به نمایندگان اصولگرا با تشریح پرونده دُری اصفهانی اعلام کردند اتهام جاسوسی بی اساس بوده هست. رأی دادگاه هم با فشار بیرونی بوده و حکم ۵ سال حبس، که کمتر از حداقل مجازات قانونی است نشانگر آن هست.

محمود صادقی در توئیتی توضیح داده که کارشناس وزارت اطلاعات تاکید کرده است فعالان بازداشت شده است محیط زیستی کار جاسوسی انجام نمی داده اند.

خبر آنلاین

واژه های کلیدی: امنیت | خارجی | جاسوسی | کمیسیون | اطلاعات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs